Pietarsaaren Hiihtäjät
FIN / SVE / ENG  


Rehuneuvontapalvelut
Fin Furlab toimii rehusekoittamoiden omavalvontalaboratoriona. Rehuneuvonnassa tulkitaan rehuanalyysejä yhdessä sekoittamoiden ja tuottajien kanssa sekä edesautetaan turkistuottajia saamaan eläimilleen ravintoarvoltaan tasapainoista rehua.

Rehuneuvonta ylläpitää alan yhteistä rehuarvotaulukkoa sekä osallistuu valtion virallisten rehuarvotaulukoiden päivityksiin. Ajantasainen rehuarvotaulukko on saatavilla Fin Furlabista. Lisäksi laboratorio antaa rehuneuvontaa raaka-aineiden valinnassa ja valvoo raaka-aineiden laatua. Toimimme myös linkkinä raaka-ainetoimittajien ja turkisalan välillä.

Rehuneuvonta osallistuu alan ruokinta- ja rehututkimusten suunnitteluun ja uusien tutkimusaiheiden kartoitukseen sekä seuraa rehukysymyksiä ja välittää niistä ajankohtaista tietoa.Lisätietoja

Rehuasiantuntija Mikael Lassén

+45 40 253 059

mikael@lassen-feed-consult.dk