Pietarsaaren Hiiht�j�t
FIN / SVE / ENG  


Partihandel med läkemedel
Fin FurLab fungerar också som partihandel med läkemedel. Laboratoriet importerar och distribuerar vacciner och läkemedel som behövs för pälsdjurens välbefinnande till veterinärer och apotek.

Sortimentet omfattar följande receptläkemedel:

 

Biocom-P injektionsvätska

Indikation: Trippelvaccin mot virusenterit hos mink (parvovirus), botulism och av Pseudomonas aeruginosa orsakad smittsam blodig lunginflammation.

Förpackningsstorlek: 500 ml och 250 ml

Preparatsammandrag: Öppna här (http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/vetspc/3/17284873.pdf)

 

Distemink injektionsvätska

Indikation: Vaccin mot valpsjuka hos mink

Förpackningsstorlek: 250 ml

Preparatsammandrag: Öppna här (http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/vetspc/4/17284794.pdf)

 

Biovac injektionsvätska

Indikation: Vaccin mot parvovirus hos mink, räv och finnsjubb

Förpackningsstorlek: 250 ml

Preparatsammandrag: Öppna här (http://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/vetspc/4/17284944.pdf)

Preparat med specialtillstånd.

 

Ivomec Premix 6 mg/g vet pulver

Förpackningsstorlek: 1 x 5 kg

Indikation: Läkemedel mot parasiter (premix till medicinfoder) hos svin. Verksamt ämne: Ivermectin.

Preparatsammandrag: Öppna här (http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/vetspc/6/229586.pdf)

 

Närmare information

Pia Söderback

020 7007 616

förnamn.efternamn@fifur.fi