Pietarsaaren Hiihtäjät
FIN / SVE / ENG  


Foderrådgivning
Fin Furlab fungerar som egenkontrollaboratorium för foderblandningscentralerna. Foderrådgivningens uppgift är att tolka foderanalyser tillsammans med foderblandningscentralerna och farmarna samt hjälpa farmarna att få ett näringsmässigt balanserat foder för sina djur.

Foderrådgivningen upprätthåller en för branschen gemensam fodertabell samt medverkar i uppdateringen av statens officiella fodertabeller. Aktuell fodertabell kan beställas från Fin Furlab. Laboratoriet erbjuder även rådgivning i valet av råvaror och övervakar råvarornas kvalitet. Dessutom fungerar vi som en länk mellan råvaruleverantörerna och pälsnäringen.        

Foderrådgivningen deltar i planeringen av branschrelaterad utfodrings- och foderforskning och i kartläggningen av nya forskningsteman samt bevakar och ger aktuell information i foderfrågor.Närmare information

Foderexpert Mikael Lassén

+45 40 253 059

mikael@lassen-feed-consult.dk