Pietarsaaren Hiiht�j�t
FIN / SVE / ENG  


Kemiska avdelningen
Laboratoriets kemiska avdelning undersöker huvudsakligen foder och foderråvaror. Basanalyserna omfattar bestämning av torrsubstans-, ask-, protein- och fetthalter. Dessutom genomförs analyser för bestämning av kvalitet: genom att fastställa aminosyrasammansättning kan man bestämma proteinets biologiska värde och med TVN anges proteinets spjälkningsmängd. Information om fettets kvalitet får man genom att bestämma peroxidtal och halterna av fria fettsyror. Vid behov genomförs även andra analyser av foder, bl.a. bestämning av pH, myrsyrahalt och salthalt.

 

Vi genomför följande analyser

Testtyp

Ackreditering

Testat material

Protein

Foder och foderråvaror

Råfett

Foder och foderråvaror

Torrsubstans

Foder och foderråvaror

Aska

Foder och foderråvaror

pH

Foder och foderråvaror

Kolhydrat

Foder och foderråvaror

Aminosyrabestämning

Foder och foderråvaror

Fria fettsyror

Foder och foderråvaror

Peroxidtal

Foder och foderråvaror

TVN

Foder och foderråvaror

Myrsyrabestämning

Foder och foderråvaror

Salthalt (NaCl)

Foder och foderråvaror

Vattenbindningsförmåga

 

Sållprov

 

Syratal

 

Hektolitervikt 

 

 

Närmare information om våra analyser får du från vårt laboratorium!

 

Ta kontakt »