Pietarsaaren Hiiht�j�t
FIN / SVE / ENG  


Mikrobiologiska avdelningen
Laboratoriets mikrobiologiska avdelning undersöker huvudsakligen foder och foderråvaror. I proverna undersöker vi  patogena bakterier samt farliga mikrober och indikatormikrober. Dessutom genomför vi salmonellaundersökningar av djurens avföringsprover och av miljöhygieniska prover. Undersökningen av salmonella i foder och foderråvaror samt i  miljöhygieniska prover sker med PCR-metoden, som gör det möjligt att få fram resultaten till och med inom ett dygn efter att proverna togs emot.

 

Vi genomför följande analyser

Testtyp

Ackreditering

Testat material

Salmonella

Foder och foderråvaror

 

Miljöhygieniska prover

 

Avföring (svin, nöt)

 

Avföring (andra djur)

Aerobiska mikroorganismer

Foder och foderråvaror

Koliforma bakterier

Foder och foderråvaror

Escherichia coli

Foder och foderråvaror

Enterokocker

Foder och foderråvaror

Enterobakterier

Foder och foderråvaror  (av animaliskt ursprung)

Anaeroba sulfitreducerande bakterier

Foder och foderråvaror

Clostridium perfringens

Foder och foderråvaror  (av animaliskt ursprung)

Hemolytiska bakterier

Foder och foderråvaror

Mögel

Foder och foderråvaror

Jäst

Foder och foderråvaror

 

Närmare information om våra analyser får du från vårt laboratorium.

 

Ta kontakt »