Pietarsaaren Hiiht�j�t
FIN / SVE / ENG  


Sändning av prover
Proverna kan skickas på följande sätt:

 

Med buss via Matkahuolto

Adressen är då: PB 92, 65101, Vasa

 

Med postpaket via posten

Adressen är då: PB 92, 65101, Vasa

 

Med dörr till dörr-paket via posten, morgonutdelning

Adressen är då: Kungsgårdsvägen 58 A, 65380 Vasa

 

Med kurir som hämtar paketet från dig och levererar det till laboratoriet

Adressen är då: Kungsgårdsvägen 58 A, 65380 Vasa

 

Du kan förstås också själv föra provet till laboratoriet.

Prover tas emot må-fre kl. 07.30-16.00. I andra fall kan du komma överens med laboratoriet om leveransen.  
Skicka provet till laboratoriet på snabbast möjliga sätt. Prover avsedda för mikrobiologiska eller andra kvalitetsanalyser bör förpackas så att de hålls kalla under leveransen.

Vi hjälper dig gärna med råd och anvisningar om provtagningen och tillhandahåller också provtagningsmaterial.

Meddela laboratoriet när du sänder ett prov och fyll noga i följebrevet.

 

Följebrev:

 

Foder och foderråvaror:

Följebrev, foder och foderråvaror »
Bilaga, foder och foderråvaror (Rehuvalio) »

 

Salmonellaundersökning av avföringsprover:

Salmonellaundersökning – nötkreatur och svin:

Följebrev, salmonella »

 

Mer information om salmonellaundersökning av avföringsprover annanstans på nätet:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/notkreatur/salmonella/

 

Plasmacytosprover:

Följebrev, plasmacytos »
Bilaga, plasmacytos, uppföljningsblankett »