Pietarsaaren Hiihtäjät
FIN / SVE / ENG  


Plasmacytosavdelningen
Plasmacytos är en allvarlig sjukdom som förekommer bland minkar. Sjukdomen förorsakas av ett virus, som hör till parvovirusgruppen. Plasmacytos smittar direkt från djur till djur genom urin, avföring, saliv eller utandningsluft, men kan även spridas indirekt t.ex. med varu- och persontrafiken, via utensilier, vid utjämning av foder eller med fåglar, loppor och vindar från farm till farm.


Sjukdomen sprider sig vanligtvis långsamt i djuret och symtom uppstår smygande. Endast någon gång kan smittan hos unga valpar leda till en snabb död om virustypen är aggressiv. Symtomen är huvudsakligen följder av skador som sjukdomen orsakar i njurar, lever och hjärna. Symtomen är svåra att upptäcka i början, men syns tydligt vid framskriden sjukdom:

- småningom avtagande aptit samt avmagring
- ökat behov av dricksvatten
- bleka slemhinnor
- blödning från näsa och mun
- svart, tjärliknande avföring
- nervstörningar

 

Plasmacytos har en stor påverkan på produktionen. Smittade djur har sämre valpresultat än friska djur och valparnas tillväxt är sämre.  Djuren har högre insjukningsgrad och dödlighet än hos friska djur, speciellt på hösten. Också skinnkvaliteten är sämre.


Plasmacytossmitta kan påvisas med hjälp av ett ELISA-test som görs på Fin FurLab. För plasmacytosprovet tas ett blodprov vid blodlinjen på minkens klo med en s.k. provtagningskam. Provtagningsmaterial kan beställas av oss och vi ger även råd och anvisningar om hur provtagningen går till.

Rådgivning i frågor som gäller plasmacytosbekämpning får du av oss och av våra veterinärer.

 

Närmare information i frågor som gäller ELISA-testning:

Plasmacytosavdelningens förman
Majvor Eerola 020 7007 617

 

Vi säljer även ELISA-antigener, närmare  info:

Plasmacytosavdelningens förman
Majvor Eerola 020 7007 617


TA KONTAKT!

Här kan ni beställa provtagningsmaterial. Ni kan också ge feedback eller ställa frågor.

 

Namn*TelefonE-post*Meddelande