FIN / SVE / ENG  


Tillsatsämne för foder


Caring farmer

Caring farmer är producenternas egna varumärke. Caring Farmers första produkt Caring Farmer Fox är ett tillsatsämne för foder. Det innehåller nödvändiga vitaminer och mineraler, men väsentligast är användningen av enzymer för bättre matsmältning. För att höja immunitetsnivån används även oregano olja, en naturlig produkt vilken har liknande verkan som antibiotika. På detta sätt kan man även konkurrera med de länder som använder stora mängder förebyggande antibiotika.

Caring Farmer produkterna ökas och utvecklas fortsättningsvis enligt producenternas feedback samt behov.


Furboost

Furboost är ett optimerat fodertillskott för minkar, med samma idé som producenternas egna produkt, Caring Farmer. Produkten har använts redan i två perioder. Resultaten har varit bra, utöver förbättrad valpresultat, har även motståndskraften betydligt förbättrats, vilket är en fördel för de farmer där plasmacytos förekommer. Även kvalittén har enligt användarna förbättrats, men för denna del har inte resultat kunna mätas.


Tilläggsinformation

Johannes Leskinen

020 7007 603


förnamn.efternamn@fifur.fi